وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94
موضوع: امور دانشجویی, تقویم آموزشی
تاریخ : 94/06/10

تقویم آموزشی سال تحصیلی  95-94 از سوی معاونت آموزشی موسسه اعلام گردید.

پیوست ها

نام فایل حجم
Taghvim-94.pdf 60.1 کیلوبایت دانلود