وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تقویم آموزشی - تابستان 96
موضوع: آموزش, تقویم آموزشی
تاریخ : 96/03/21

تقویم آموزشی - تابستان 96 از سوی معاونت محترم آموزشی اعلام گردید.

پیوست ها

نام فایل حجم
ترم تابستان96.pdf 100.3 کیلوبایت دانلود