وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمديد مهلت ارسال مقالات به دومين همايش بين المللي قرآن در انديشه و سيره امام خميني (ره)
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 99/08/29

تمديد مهلت ارسال مقالات به دومين همايش بين المللي قرآن در انديشه و سيره امام خميني (ره)
اطلاعات بيشتر در پوستر همايش ...
(امور فرهنگي موسسه آموزش عالي توس)