وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمديد مهلت ثبت نام و سري چهارم رشته هاي تحصيلي جديد در مرحله تمديد پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي  (بدون کنکور)  در رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه، غيرانتفاعي،  دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸
موضوع: حوزه ریاست, آموزش
تاریخ : 98/11/01

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با تمديد مهلت ثبت نام و سري چهارم رشته هاي تحصيلي جديد در مرحله تمديد پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي  (بدون کنکور)  در رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه، غيرانتفاعي،  دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال ۱۳۹۸ تا ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۸

پيرو اطلاعيه‌ مورخ 98/08/27 ، بدين‌وسيله به اطلاع علاقمندان به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي در دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، پيام نور، غيرانتفاعي، مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي در آزمون سراسري سال 1398 (اعم از داوطلباني كه در پذيرش رشته‌هاي صرفاً با سوابق تحصيلي آزمون سراسري سال 1398 ثبت‌نام نموده و يا ننموده‌اند) مي‌رساند كه به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (98/10/30) براي ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه حداكثر تا روز سه‌شنبه مورخ 98/11/15 نيز بتوانند با مراجعه به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا نسبت به ثبت‌نام در اين پذيرش اقدام نمايند.

لذا داوطلبان به منظور اطلاع از رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه‌ها و مؤسسات پذيرنده دانشجو در اين مرحله مي‌توانند جداول حاوي اطلاعات رشته‌ محل مندرج در ذيل اين اطلاعيه و اطلاعيه‌هاي مورخ 98/08/27، 98/09/19 و 98/10/22 را مشاهده نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و مؤسسه آموزش عالي مورد علاقه خود، با همراه داشتن مدارك مورد نياز (مدارك مندرج در اطلاعيه مورخ 98/08/27)
 تا تاريخ ۱۵ بهمن ماه ۹۸
 با مراجعه حضوری به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي محل پذيرش نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.
                           http://sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6401