وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمدید ثبت نام کارشناسی ناپیوسته
موضوع: آموزش
تاریخ : 99/10/16

تمدید ثبت نام کارشناسی ناپیوسته

طبق اطلاعیه سازمان سنجش، مهلت ثبت نام تکمیل ظرفیت (بدون کنکور) رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته تا روز شنبه ۲۰ دیماه تمدید شد ... 
http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=3&id=6934

◀️ مهندسی اجرائی عمران  4297
◀️مهندسی معماری  3433
◀️ مهندسی کامپیوتر  2874
◀️ مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار  1231
◀️ لیسانس علوم ورزشی  4818

 سوال، ابهام و کسب اطلاعات بیشتر :
 toos.ac.ir
 @toosinstitute1
  09028171856