وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمدید مهلت ثبت نام دوره اتوکد
موضوع: امور دانشجویی, دوره های آموزشی
تاریخ : 98/08/01

به اطلاع می رساند؛ با توجه به استقبال دانشجویان عزیز، مهلت ثبت نام دوره اتوکد تا 13 ابان ماه تمدید گردید ( توضیحات داخل عکس )