وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمدید مهلت ثبت نام دوره 3D MAX
موضوع: امور دانشجویی, دوره های آموزشی
تاریخ : 98/08/01

به اطلاع می رساند؛ با توجه به استقبال دانشجویان عزیز، مهلت ثبت نام دوره " تری دی مکس " تا 16 آبان ماه تمدید گردید ( توضیحات داخل عکس )