وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


توزیع غذای گرم برای خانواده های مستمند
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/03/07

( دعوت به همکاری )
قابل توجه کلیه همکاران،اساتید و دانشجویان محترم :
   طبق هماهنگی انجام شده، معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی توس، امروز سه شنبه مورخ 98/03/07 ساعت 16 عصر، جهت توزیع غذای گرم برای خانواده های مستمند را برنامه ریزی نموده است.

   لذا از کلیه عزیزانی که می توانند در این امر خداپسندانه کمک رسانی داشته باشند، اعلام آمادگی خود را به شماره اقای زارعی 09150091516 یا آقای عزیزی 09154487291 با پیامک ارسال فرمایند.

(معاونت فرهنگی اجتماعی موسسه آموزش عالی توس)