وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 1398
موضوع: آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 98/08/25

ثبت نام تکمیل_ظرفیت رشته های کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی توس
 ویژه کلیه متقاضیان ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت (بهمن ۹۸)
 مهلت ثبت نام: تا پایان روز 28 آبان ماه 98  
http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=2&id=6306
 برخورداری از اساتید مجرب و عضو بنیاد ملی نخبگان، اهدای تسهیلات تخفیف شهریه، اعطای وام شهریه دانشجویی، مشاوره رایگان و....
 تخفیف شهریه از ۱۰۰ درصد تا ۴۰ درصد بر اساس معدل مقطع قبل ویژه دانشجویان تکمیل ظرفیت انتخاب اول موسسه توس
 ثبت نام فقط از طریق لینک سایت سازمان سنجش :
http://register1.sanjesh.org/nrgarshad98
toos.ac.ir
مشاوره:
09028171856
05138909641 -داخلی ۲۳