وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ثبت نام دوره پانزدهم عتبات دانشگاهیان
موضوع: امور دانشجویی, دانشجویی, سفرهای زیارتی دانشجویی
تاریخ : 95/03/13

بسمه تعالی

دانشجویان محترم به اطلاع می رساند ثبت نام دوره پانزدهم عتبات دانشگاهیان از روز 10 خرداد ماه آغاز شده است و تا تاریخ 25 خرداد 95 ادامه دارد. متقاضیان می توانند برای ثبت نام به سایت www.labbayk.ir مراجعه نمایند.

ضمناً به اطلاع می رساند:

  1. در این مرحله اساتید ، کارمندان ، دختران مجرد، پسران مجرد، دانشجویان متاهل، می توانند ثبت نام نمایند.
  2. مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان وام به هر زائر تعلق خواهد گرفت.(به فرزندان وام تعلق نمی گیرد.)
  3. جهت اطلاع از سایر شرایط می توانید به سایت عمره و عتبات دانشگاهیان (سایت لبیک) به نشانی labbayk.com مراجعه نمایید.
  4. همچنین اطلاعیه های ستاد خراسان رضوی بر روی وب سایت(زائر) به نشانی zaer.um.ac.ir قرار خواهد گرفت.

امور دانشجویی