وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 ثبت نام طرح‌ ولایت‌ کشوری و طرح ولایت استانی
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/02/21

 ثبت نام طرح‌ ولایت‌ کشوری از طریق نشانی اینترنتی:
http://bq-network.ir

کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام طرح ولایت استانی _ ویژه موسسات آموزش عالی مشهد مقدس

#برادران
@tarh_velayat98

#خواهران
@stu_tor


طرح ولایت کشوری طی دو دوره در تاریخ های ۱۷ تیر و ۳۰ تیر ماه برگزار خواهد شد.
 
طرح ولایت استانی در تاریخ ۳۰ مرداد و به مدت ۸ روز برگزار خواهدشد.

مهلت ثبت نام طرح ولایت استانی تا ۱ خرداد ۹۸.

@b_toos_news