وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ثبت نام فارغ التحصیلان هنرستانی در رشته های کارشناسی پیوسته بدون کنکور
موضوع: آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 98/03/12

ثبت نام رایگان _ کارشناسی بدون کنکور
 برای اولین بار در نظام آموزش عالی کشور :
ثبت نام فارغ التحصیلان دیپلم فنی وحرفه ای وکارودانش درکلیه رشته های مقطع کارشناسی پیوسته بدون کنکور
توجه: علاوه بر ثبت نام در کنکور کاردانی می توانید با مراجعه حضوری وثبت نام رایگان در رشته های کارشناسی پیوسته،از تسهیلات ویژه  موسسه آموزش عالی توس برخوردار شوید
اطلاعات بیشتر در:
toos.ac.ir

@toosinstitute1

@Afarandeh83

تلفن تماس:

051-36063044

051-36063055

داخلی های 23 - 24 - 18

تلفن همراه:

09028171856