وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جدول شهریه ثابت و متغیر - دانشجویان ورودی سال 95
موضوع: حسابداری, اطلاعیه ها, شهریه
تاریخ : 95/06/17

جدول شهریه ثابت و متغیر دانشجویان ورودی سال 95 (به غیر از تحصیلات تکمیلی)

جدول شهریه ثابت و متغیر دانشجویان ورودی سال 95 (به غیر از تحصیلات تکمیلی) اعلام گردید.

پیوست ها

نام فایل حجم
جدول_شهریه_کارشناسی_95.pdf 60.5 کیلوبایت دانلود
جدول_شهریه_کارشناسی_ناپیوسته_9... 50.0 کیلوبایت دانلود
جدول_شهریه_ها_کاردانی_فنی_و_حر... 62.6 کیلوبایت دانلود
جدول_شهریه_کاردانی_95.pdf 44.2 کیلوبایت دانلود