وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جزوه ارتباط گیری، تعامل و مکالمه سازنده با مخاطب عراقی در راهپیمایی اربعین
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 98/07/06

جزوه ارتباط گیری، تعامل و مکالمه سازنده با مخاطب عراقی در راهپیمایی اربعین - ویژه اساتید و دانشجویان عزیز موسسه آموزش عالی توس

پیوست ها

نام فایل حجم
جزوه_ارتباط_گیری،_تعامل_و_مکال... 2.8 مگابایت دانلود