وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جزئیات برگزاری و سین برنامه های کنفرانس فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک
موضوع: حوزه ریاست, امور پژوهشی, فناوری اطلاعات
تاریخ : 96/12/16

جزئیات برگزاری و سین برنامه های کنفرانس فناوری اطلاعات، دولت الکترونیک

نام فایل حجم
ritcc.pdf 451.4 کیلوبایت دانلود