وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جشن شب یلدا
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 97/09/26

شبی به یادماندنی که همه دانشجویان عزیز دعوت هستند
چهارشنبه ساعت 17 الی 19 _ سالن اجتماعات
( به میزبانی دانشجویان گروه معماری و معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)