وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه آشنایی با آموزش و  تعمیرات سخت افزار کامپیوتر و موبایل
موضوع: فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/03/22

گروه کامپیوتر موسسه آموزش عالی توس برگزار می نماید:
جلسه آشنایی با آموزش و  تعمیرات سخت افزار کامپیوتر و موبایل

۴شنبه ۲۲ خرداد ماه ساعت ۱۳ سالن اجتماعات

شرکت در اولین جلسه این دوره برای عموم رایگان می باشد.
چنانچه تمایل دارید با سرفصل این دوره آشنا شوید در این جلسه شرکت نمایید