وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


همایش معارفه دانشجویان نوورود گروه عمران سال 98 و جلسه آشنایی دانشجویان با گرایش های ارشد
موضوع: امور دانشجویی, انجمن های علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/09/13

انجمن علمی عمران به مناسبت هفته ی پژوهش و معارفه دانشجویان " نو ورود سال ۹۸ " برگزار می کند:
 ویژه کلیه دانشجویان عمران (همه مقاطع) جهت آشنایی دانشجویان گروه عمران با گرایش های ارشد

 زمان برگزاری: یکشنبه 17 آذر98
مکان برگزاری: کلاس 104