وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه توجیهی کارآموزی
موضوع: آموزش, امور پژوهشی
تاریخ : 96/01/23

جلسه توجیهی کارآموزی

به اطلاع کلیه دانشجویانی که در ترم جاری درس کارآموزی را انتخاب نموده اند می رساند، جلسه توجیهی کارآموزی چهارشنبه  30 فروردین ماه ساعت 11:30 در کلاس  203 تشکیل می گردد. (شرکت در این جلسه برای دانشجویان درس کارآموزی الزامی می باشد )