وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه نقد و تحلیل فیلم "کوپال"
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 97/12/19

کانون فیلم مؤسسه آموزش عالی توس برگزار می نماید .

جلسه نقد و تحلیل فیلم کوپال

مکان برگزاری :
مشهد-بلوار شهید فرامرز عباسی، انتهای فرامرز عباسی 2 - پلاک 6
( حاشیه میدان استقلال )

زمان : دوشنبه ۹۷/۱۲/۲۰

از صاحب نظران، اساتید و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد تا در این جلسه آموزشی ارزشمند شرکت نمایند.