وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


حضور مؤسسه آموزش عالی توس در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 98/02/24

حضور مؤسسه آموزش عالی توس در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به همت معاونت فرهنگی و کانون قرآن و عترت مؤسسه آموزش عالی توس ( ساعت 18 الی 24 _ به مدت یک هفته از 23 لغایت 30 اردیبهشت ماه)
آدرس غرفه مؤسسه:
نمایشگاه بین المللی قرآن مشهد مقدس
سالن فردوسی. محل نمایشگاه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مشهد مقدس ، غرفه مؤسسه آموزش عالی توس

پیوست ها

نام فایل حجم
نمایشگاه قرآن5.jpg 215.8 کیلوبایت دانلود
نمایشگاه قرآن3.jpg 200.7 کیلوبایت دانلود
نمایشگاه قرآن2.jpg 161.1 کیلوبایت دانلود
نمایشگاه قرآن1.jpg 168.5 کیلوبایت دانلود