وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره "رای سفید" چیست؟
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/11/30
عکس نوشته / حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره "رای سفید" چیست؟ #رای_ما_استقلال_آزادی_جمهوری_اسلامی #تا_انتخابات #رای_سرنوشت_ساز #دوم_اسفند toos.ac.ir