وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دانشجویان چگونه به پیاده‌روی اربعین بروند؟
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 98/07/06

 

1️⃣ دریافت "کد سخا" از دفاتر پلیس+10
2️⃣ مراجعه به سایت services.epolice.ir و ثبت‌نام
3️⃣ اقدام برای دریافت گذرنامه از دفاتر پلیس+10
4️⃣ ثبت‌نام در سایت سماح samah.haj.ir