وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دریافت کارت عضویت جهت استخر آستان قدس رضوی با 50 درصد تخفیف ویژه
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 98/09/18

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز : (  آخرین فرصت ثبت نام برای دریافت کارت عضویت جهت استخر آستان قدس رضوی با 50 درصد تخفیف ویژه ) فقط تا ساعت ۱۲ فردا دوشنبه ۱۸ آذر ماه  

با مراجعه به انتظامات ( آقای عزیزی) ثبت نام خود را انجام دهید.