وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دستاوردهای پزشکی انقلاب اسلامی ایران
موضوع: حوزه ریاست, امور پژوهشی, امور فرهنگی
تاریخ : 98/11/23

دستاوردهای پزشکی انقلاب اسلامی ایران

پیوست ها

نام فایل حجم
photo_2020-02-11_00-40-51.jpg 153.5 کیلوبایت دانلود
photo_2020-02-11_00-40-50.jpg 181.4 کیلوبایت دانلود
photo_2020-02-11_00-40-51 (3).... 175.1 کیلوبایت دانلود
photo_2020-02-11_00-40-51 (2).... 139.9 کیلوبایت دانلود
photo_2020-02-11_00-40-53.jpg 158.4 کیلوبایت دانلود
photo_2020-02-11_00-40-52.jpg 159.1 کیلوبایت دانلود
photo_2020-02-11_00-40-52 (2).... 136.8 کیلوبایت دانلود