وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دستورالعمل جشنواره حرکت
موضوع: امور پژوهشی, امور فرهنگی, امور دانشجویی, انجمن های علمی
تاریخ : 98/10/15

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم:
براساس آیین نامه و دستورالعمل جشنواره حرکت ( فایل پیوستی) جهت شرکت در دوازدهمین دوره جشنواره حرکت از انجمن های علمی و دانشجویان محترم موسسه آموزش عالی توس خواهشمند است فعالیت های علمی-پژوهشی و دستاوردهای اجرایی اعم از برگزاری کارگاه، پنل های تخصصی و .... را حداکثر تا تاریخ 98/10/25 به امور فرهنگی تحویل نمایید. ( موسسه آموزش عالی توس )

پیوست ها

نام فایل حجم
دستورالعمل_اجرایی_دوازدهمین_جش... 462.9 کیلوبایت دانلود