وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دعوتنامه شرکت در مراسم معارفه دانشجویی گروه کامپیوتر
موضوع: آموزش, امور فرهنگی, امور دانشجویی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/07/14


باسلام-از دانشجویان جدیدالورود رشته کامپیوتر دعوت می گردد تا در نشست صمیمی و معارفه  گروه کامپیوتر با مدیران موسسه آموزش عالی توس و آشنایی با قوانین ، شرایط و برنامه های موسسه و گروه در روز دوشنبه 98/7/15 ساعت 10 صبح شرکت  نمایند.