وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دعوتنامه ویژه اساتید محترم برای شرکت در اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری
موضوع: حوزه ریاست, امور پژوهشی, فناوری اطلاعات
تاریخ : 99/08/21

دعوتنامه ویژه اساتید محترم برای شرکت در اولین کنفرانس ملی عمران، معماری و فناوری اطلاعات در زندگی شهری
زمان : پنجشنبه 99/8/22  ساعت 9 صبح در لینک مجازی تالار کنفرانس زیر :
http://online.toos.ac.ir/conf/

 شرکت در تمامی سخنرانی های روز کنفرانس برای همه عزیزان به صورت " مهمان -  guest "  رایگان خواهد بود.
toos.ac.ir
اطلاعات بیشتر در سایت کنفرانس :
RMCE.IR