وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دوره آموزش تری دی مکس - MAX+V.ray
موضوع: امور دانشجویی, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/07/28

دپارتمان هنر و معماری مرکز آموزش عالی آزاد ( کالج ) موسسه آموزش عالی توس برگزار می کند : دوره آموزش تری دی مکس - MAX+V.ray ( اطلاعات بییشتر در تصویر )