وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دیدار و گفتگو دانشجویان با سرپرست محترم موسسه جناب آقای دکتر هژبرالساداتی
موضوع: حوزه ریاست, امور دانشجویی
تاریخ : 98/07/14

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:
جهت دیدار و گفتگو با سرپرست محترم موسسه جناب آقای دکتر هژبرالساداتی می توانید با هماهنگی قبلی با مسئول دفتر ریاست، در روزها و ساعت ذیل اقدام فرمائید:

  • روزهای یکشنبه از ساعت ۸:۳۰ الی ۹:۳۰
  • روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ الی ۱۴

(حوزه ریاست و روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)