وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


رشته های موسسه آموزش عالی توس سال 97-1396
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, اسلایدر صفحه اصلی
تاریخ : 96/02/25

تحصیل از کاردانی تا کارشناسی ارشد

رشته های موجود موسسه آموزش عالی توس

در سال تحصیلی 97 96

 

ردیف

رشته

مقطع

1

ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد

2

مهندسی عمران ژئوتکنیک

کارشناسی ارشد

3

مهندسی عمران زلزله

کارشناسی ارشد

4

ریاضیات و کاربردها

کارشناسی پیوسته

5

فیزیک

کارشناسی پیوسته

6

فیزیک مهندسی

کارشناسی پیوسته

7

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

8

مهندسی صنایع

کارشناسی پیوسته

9

مهندسي عمران

کارشناسی پیوسته

10

مهندسي كامپيوتر

کارشناسی پیوسته

11

علمي كاربردي معماري

کارشناسی ناپیوسته

12

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته

13

مهندسی تکنولوژی مخابرات - انتقال

کارشناسی ناپیوسته

14

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات

کارشناسی ناپیوسته

15

مهندسي اجرايي عمران

کارشناسی ناپیوسته

16

معماری

کاردانی

17

کاردانی فنی عمران- کارهای عمومی ساختمان

کاردانی

18

ساختمان - اجرای ساختمان های بتونی

کاردانی فنی و حرفه ای

19

نقشه کشی معماری- معماری

کاردانی فنی و حرفه ای

20

ساختمان-کارهای عمومی ساختمان

کاردانی فنی و حرفه ای

21

نرم افزارکامپيوتر

کاردانی فنی و حرفه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست ها

نام فایل حجم
رشته های موسسه در سال 96.pdf 229.6 کیلوبایت دانلود