وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سالروز شهادت جانگداز امام محمدتقی (ع) جوادالائمه را به تمام شیعیان حضرت تسلیت عرض می‌کنیم.
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 99/05/01

سالروز شهادت جانگداز امام محمدتقی (ع) جوادالائمه را به تمام شیعیان حضرت تسلیت عرض می‌کنیم.

امورفرهنگی موسسه آموزش عالی توس