وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سالگرد شهادت سردار دلها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را به محضر مبارک آقا صاحب الزمان (عج) و مقام معظم رهبری و تمامی داغداران و سینه سوزان فقدان این ستاره درخشان آسمان ایمان و اقتدار و امنیت اسلام و انقلاب، تسلیت عرض می نمائیم. (امور فرهنگی و روابط عمومی
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 99/10/13

سالگرد شهادت سردار دلها، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را به محضر مبارک آقا صاحب الزمان (عج) و مقام معظم رهبری و تمامی داغداران و سینه سوزان فقدان این ستاره درخشان آسمان ایمان و اقتدار و امنیت اسلام و انقلاب، تسلیت عرض می نمائیم.
(امور فرهنگی و روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)