وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سرفصل مطالب دوره آموزشی پایتون ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی
موضوع: فناوری اطلاعات, انجمنهای علمی
تاریخ : 98/03/04

سرفصل مطالب دوره آموزشی پایتون ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی و کاردانی
۲۰ درصد تخفیف ویژه دانشجویان موسسه آموزش عالی توس
مهلت ثبت نام تا دوشنبه ۶ خرداد ماه
کسب اطلاعات بیشتر @afarandeh83