وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار آشنایی با بازاریابی دیجیتال
موضوع: امور دانشجویی, فناوری اطلاعات, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/08/23

گروه کامپیوتر برگزار می نماید:
سمینار آشنایی با بازاریابی دیجیتال
با سخنرانی جناب آقای مهندس ضمیری
شنبه ۲۵ آبان ماه - ساعت ۱۴- کلاس ۱۰۳