وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
موضوع: گروه های خبری, امور پژوهشی
تاریخ : 94/06/24

سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری 
سومین گردهمایی و رویداد علمی فعالان عرصه عمران ، معماری ، شهرسازی و محیط زیست خاورمیانه  با حضور اساتید برجسته بین المللی، 8 الی 10 دی ماه 1394 ، دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد. برای  اطلاعات بیشتر  به سایت زیر مراجعه کنید.

www.3icsau.ir