وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سیزدهمین دوره کنفرانس بین ­المللی انجمن رمز ایران
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 95/01/14

سیزدهمین دوره کنفرانس بین ­المللی انجمن رمز ایران توسط دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی از تاریخ 17 لغایت 18 شهریورماه 1395 در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می ­گردد.
این کنفرانس با هدف گسترش دانش فنی در زمینه رمزشناسی و امنیت اطلاعات از طریق ایجاد محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی، ارائه آخرین یافته ­های پژوهشی و همچنین تشویق محققان، برنامه ­ریزی شده ­است.
آخرین مهلت دریافت مقالات کامل  25 اردیبهشت ­ماه 1395 می باشد.
برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه فرمایید.
http://iscisc2015.guilan.ac.ir/index.php?name=News&file=article&sid=18