وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
موضوع: کتابخانه
تاریخ : 98/02/07

سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «خواندن توانستن است»  4 تا 14 اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی (ره)