وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


شرایط و ضوابط بازپرداخت وام شهریه
موضوع: امور دانشجویی, قوانین و مقررات
تاریخ : 94/08/04

شرایط و ضوابط بازپرداخت وام شهریه در فایل ضمیمه آورده شده است.

پیوست ها

نام فایل حجم
بازپرداخت_وام.pdf 189.4 کیلوبایت دانلود