وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


شرکت در جشنواره ادبی، فرهنگی و هنری دانشگاهیان تمدید گردید ...
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 99/04/25

 شرکت در جشنواره ادبی، فرهنگی و هنری دانشگاهیان تمدید گردید ...
اطلاعات بیشتر در پوستر جشنواره
(امور فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)

پیوست ها

نام فایل حجم
جشنواره فرهنگی هنری ادبی دانشگ... 188.4 کیلوبایت دانلود