وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


شماره تماس مدیران گروه جهت ارتباط
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 99/06/18

 

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:

 شماره همراه کلیه مدیران گروه های مختلف به شرح ذیل می باشد، لذا دانشجویان گرامی تا جایی که امکان دارد در ساعت اداری ۸ الی ۱۴ فقط تماس گرفته و یا با گذاشتن پیام در واتساپ مدیران محترم، منتظر دریافت پاسخ سوال خود باشید.
در صورتی که ساعت غیراداری به مشکل حادی برخورد کردید، فقط در واتساپ فرد پیام گذاشته و در صورتی که مدیرگروه مربوطه اجازه دادند، با ایشان تماس بگیرید، وگرنه حتما پاسخ خود را به صورت پیام در واتساپ خود دریافت خواهید کرد.

 آقای مهندس مومنی پور(معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی)
09155109870

 خانم دکتر ناصریان (مدیر گروه عمران)
09134502321

 خانم دکتر رضازاده (مدیر گروه معماری)
09359229487

 خانم مهندس آفرنده(مدیرگروه کامپیوتر)
09153178488

 آقای مهندس اسکندری(معاون گروه صنایع)
0935 649 3313

 آقای دکتر مهدی آبادی(مدیر گروه علوم ورزشی)
09039578972

 خانم مهندس توکلی (مدیرگروه مدیریت بازرگانی )
05138909641  داخلی ۲۴

  مهندس چوبینه (کارشناس انفورماتیک)
09155049928

 روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس
09028171856