وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/10/19

تو را جان زینب تو را جان من / اگر میشود حرف رفتن نزن
بمان خانه‌ام را خرابش نکن / نرو از کنار حسین و حسن
بمان روشنای دوچشم ترم / نرو سایه‌ات را نگیر از سرم

شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد
(روابط عمومی موسسه‌ آموزش عالی توس)