وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ضيافت افطاري انجمن علمي عمران
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی, انجمنهای علمی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/03/09

ضيافت افطاري انجمن علمي عمران با حضور نماينده محترم وزیر علوم در هیات امنای موسسه آموزش عالی توس جناب آقاي دکتر راشد محصل و پرسنل، اساتيد و دانشجویان گروه عمران _ شاندیز، رستوران قصر مهرگان _ چهارشنبه 1398/03/08