وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


طرح تابستانه کتابخانه موسسه آموزش عالی توس
موضوع: کتابخانه
تاریخ : 96/03/28

طرح تابستانه کتابخانه موسسه آموزش عالی توس

با توجه به تعطيلات تابستان، کتابخانه موسسه آموزش عالی توس در نظر دارد تسهیلات ویژه ­ای را به مراجعه ­کنندگان محترم ارائه کند.

- دو منبع امانتی بیشتر

- امانت به مدت 30 روز