وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


طرح همیاران دانش
موضوع: حوزه ریاست, حسابداری
تاریخ : 95/06/14

همیاران دانش

طرح همیاران دانش در تحصیلات تکمیلی

موسسه آموزش عالی توس جهت حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی طرح همیاران دانش را پایه ریزی نموده است. در این طرح مبلغ 10 میلیون ریال وام بدون سود به دانشجویان متقاضی تعلق می گیرد که بازپرداخت آن طی چهار قسط 250 هزارتومانی انجام می گیرد.

موسسه آموزش عالی توس

امور مالی