وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


عرض تسلیت عاشورای حسینی به محضر صاحب الامر و الزمان و تمامی شیعیان حضرتش
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 99/06/10

لا یوم کیومک یا اباعبدالله
عرض تسلیت عاشورای حسینی به محضر صاحب الامر و الزمان و تمامی شیعیان حضرتش
 
جهت سلامتی و تسلی دل و تعجیل در فرج حضرت حجه بن الحسن العسکری(عج) صلوات
(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)