وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


عصرانه خواندن - به صرف یک فنجان کتاب
موضوع: کتابخانه, مقالات پژوهشی اساتید
تاریخ : 95/01/22
عصرانه خواندن برنامه بررسی و معرفی کتاب است
عصرانه خواندن نشستی دوستانه در واحد کتابخانه و اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی توس است که عصر پنج شنبه هر هفته از ساعت 16-17 برگزار می شود
در هر نشست از این عصرانه به مهمانی یک فنجان کتاب از زبان خوانندگان می رویم.
اولین جلسه با معرفی کتاب "قانون جذب" اثر مایکل لوسیر برگزار شد.
علاقه مندان به شرکت در این نشست می توانند با مسئول کتابخانه هماهنگ نمایند.