وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فراخوان سومین همایش ملی " دانشگاه اخلاق مدار "
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 99/04/12

فراخوان سومین همایش ملی " دانشگاه اخلاق مدار "
علاقمندان می‌توانند با ثبت نام در سامانه ethics.ut.ac.ir با توجه به محورهای زیر نسبت به ارسال مقاله به سامانه همایش اقدام کنند:

– مبانی، مؤلفه‌ها و ویژگی‌های دانشگاه اخلاق‌مدار؛
– اخلاق حرفه‌ای در نظام آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اداری دانشگاه؛
– مسئولیت‌ اخلاقی دانشگاه نسبت به جامعه؛
– راهکارهای عملی رشد اخلاقی دانشگاه.
(روابط عمومی و امور فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)