وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فراخوان و دستورالعمل های اجرایی نهمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویان سراسر کشور
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 98/10/21

فراخوان و دستورالعمل های اجرایی نهمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویان سراسر کشور

پیوست ها

نام فایل حجم
Dabir_8458467_2_Attach.pdf 721.1 کیلوبایت دانلود
Dabir_8458467_4_Attach.pdf 641.3 کیلوبایت دانلود