وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


قابل توجه تمامي دانشجويان كارشناسي ارشد
موضوع: تحصیلات تکمیلی
تاریخ : 97/10/24

قابل توجه تمامي دانشجويان كارشناسي ارشد

  تمامي دانشجويان كارشناسي ارشد جهت استفاده از كد استاد راهنماي خود در سامانه همانندجو مي­ بايست به مدير گروه خود مراجعه و اين كار با اطلاع ايشان باشد. همچنين تمامي دانشجويان كارشناسي ارشد كه از پيشنهاده خود دفاع كرده­ اند، هرچه سريع­تر نسبت به اعمال اصلاحات داوران اقدام كرده و پس از انجام اصلاحات پيشنهاده خود را به مدير گروه عمران تحويل دهند. در غير اينصورت عواقب آن متوجه خود دانشجو مي باشد.